Vi må rigge oss nå for mulige kriser

22.09.2022
– Et lands reelle matberedskap ligger i hva vi klarer å produsere selv, og det er egentlig produksjonen i normalsituasjonen som også utgjør grunnlaget vi har i krise. Har krisen er inntruffet, er det veldig vanskelig å omstille raskt og øke produksjonen, så det er den løpende produksjonen som er avgjørende, sa Bjørn Gimming, leder av Norges Bondelag under Matkonferansen 2022 i Lier.
Bjørn Gimming, leder av Norges Bondelag, holdt et engasjerende innlegg under Matkonferansen 2022 i Lier. Vi har spurt hva han ønsker at publikum skal sitte igjen med fra hans budskap? Samfunnskritisk – Jordbruket i Norge har en veldig viktig rolle. Jeg tror både pandemien, det at vi var samfunnskritisk næring og ikke minst krigen i Ukraina nå, understreker betydningen av han løpende norsk matproduksjon. Et lands reelle matberedskap ligger i hva vi klarer å produsere selv, og ...