Skal bygge 65 nye boliger i Drammen

07.12.2021
Consto har signert kontrakt om bygging av trinn 2 ved boligprosjektet Proffen Hageby. Vi er godt fornøyde med å få bidra til den videre utviklingen av denne bydelen, sier daglig leder i Consto Øst, Bjørn Breian. Arkitekt: Lof arkitekter. Illustrasjon: RIFT.
Consto Øst og Professor Smiths Hage Utvikling har signert kontrakten som omfatter 65 boenheter fordelt på 22 byhus og 43 leiligheter på Gulskogen i Drammen. Professor Smiths Hage Utvikling AS er et selskap eid av Bane Nor Eiendom AS. Prosjektet gjennomføres i en samspillsentreprise, og kontraktens størrelse er på om lag 315 millioner kroner. Consto Øst startet byggearbeidene i oktober, og prosjektet er planlagt ferdig høsten 2023. Prosjektet er trinn 2 av en større planlagt u...