Medlemstilbud på 5-ukers miljøkampanje for bedrift.

Økt trivsel. Bedre arbeidsmiljø. Redusert sykefravær. Kobla AS er et Drammensfirma etablert i 2018. Kobla er en app som hjelper de ansatte å reise mer miljøvennlig. La bilen stå for å opparbeide bonuspoeng, få oversikt og konkurrerer. I appen blir alle reiser registrert automatisk, så du slipper å huske på å starte/stoppe reisen. Vær trygg på at personvern blir ivaretatt, og opplyser om reisens betydning for miljø, helse og økonomi. Kobla gir god stemning og promoterer helse blant ansatte, men skal også gi noe mer tilbake til bedriften.

 

Medlemstilbud på 5-ukers miljøkampanje for bedrifter

 

Vi tilbyr medlemsbedriftene 25% rabatt på standardpris på bedriftskampanjer.

 

Tilbudet inneholder:

* 5 ukers lisens på Kobla-app

* Gratis oppdateringer og feilrettinger og support på e-post innenfor kontortid
* Oppsett av kampanjer, og konkurranser tilpasset deres prosjektmål.

* Maler for kampanjemateriell som verveplakater, flyere og SoMe tekster tilpasset av Kobla

* Informasjonsmøter for bedriftenes kontaktpersoner over Teams og onboardingsmøter om nødvendig.
* Sluttrapport med Miljøregnskap for bedriften med aggregert statistikk.

 

*Begrenset til 100 deltagere per bedrift.

 

Les mer på Kobla.no.

Ta kontakt med oss på support@kobla.no eller book møte med oss direkte i vår kalender her!

 


Flere medlemstilbud