Beskytt dine mest verdifulle data

Vi har en unik tjeneste hvor bedrifter beskytter sine mest verdifulle data offline og offgrid. Her kan ikke dataene slettes, og er beskyttet mot hacking og fiendtlig kompromittering.

 

Hos oss lagres dataene på et unikt medium (piqlFilm) hvor data ikke nåes av andre og oppbevares i sikkert hvelv på hemmelig sted.

Alle typer digital data som kontrakter, tekniske tegninger, kildekode, binærfiler, forskningsdata, patenter, rapporter og forretningshemmeligheter er helt trygge hos oss

 

piqlConnect er en plattform for å laste opp, organisere og holde oversikt samt sende til beskyttelse og be om tilbakelesing. Vi tilbyr total databeskyttelse: skjult og sikkert, og garantert autentisk.

 

Test ut tjenesten vår på  app.piql.com. Medlemmer i Næringsforeningen i Drammens regionen får hele 15% rabatt på lagring på piqlFilm.

Kontakt oss her for din egen rabatt.

 

Les mer om Piql tjenester i vår brosjyren her.

 


Flere medlemstilbud